Våren 2021

Hoppas alla mår bra trots Corona epidemin.
Ingen städdag och inte heller någon container under våren, vi hoppas att vi ska kunna ha en städdag till hösten om Coronaläget tillåter.
2021 års stämma kommer också att hållas digitalt,
Stämman hålls den 27 maj 18.30 via Zoom, länk kommer per mail i maj.
Årsberättelsen läggs på hemsidan i maj.
Motioner ska vara inlämnade innan 31 mars.
Med tillönskan om en skön vår.