Styrelsen

Styrelsemedlemmar 2023-2024
Dan Karlsson (vån 7) Ordf.
Claes Gunnarsson (vån 10)
Martin Svensson (vån 10)
Johan Rydfeldt (vån 11)
Christina Svensson (vån 6)
Hanna Jakobsson (vån 8)

Valberedning
Britt-Marie Jonsson (vån 4)
Carina Hagström (vån 3)

Styrelsens mailadress: 1horisonten104@gmail.com

Styrelsens uppgift Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. På föreningsstämman väljs också två stycken revisorer som har till uppgift att granska föreningens räkenskaper, föreningen köper tjänsten externt. Styrelsens uppgift är att förvalta fastigheten så bra som möjligt till nytta för samtliga medlemmar. Exempel på arbetsuppgifter är att sköta om gemensamma ytor som t ex garaget, upphandling av service för t ex yttre skötsel och städning i trapphus, verka för låga elkostnader, godkänna nya medlemmar och hantera rutiner vid inflyttning. I föreningens stadgar står utförligt vilka regler som gäller för förvaltningen samt för oss medlemmar.

Valberedningen Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till nya ledamöter i styrelsen. Förslagen presenteras i samband med att information skickas ut inför föreningens årsstämma. Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet så är du välkommen att kontakta någon i valberedningen eller styrelsen.

Föreningsstämma Varje år hålls en föreningsstämma (april-maj), där sittande styrelse redovisar aktiviteter och särskilda händelser för föregående verksamhetsår samt föreningens ekonomi. På föreningsstämman väljer vi sedan tillsammans den styrelse som får i uppdrag att ansvara för förvaltning och ekonomi under det kommande året. Till föreningsstämman kan du som medlem lämna förslag (motion) i någon fråga som du tycker är viktig för föreningen att hantera.

Städdag En eller två gånger per år arrangeras en gemensam städdag. Då hjälps vi åt att grovstäda, plocka skräp, rensa i rabatter m.m. som kan behövas för att hålla entrén och gemensamma ytor i bra skick. I samband med städdag är det brukligt att vi även ställer upp en container.

Horisonten 1
Ibland är mail inte det bästa sättet att kommunicera därför har vi, efter ett medlemsförslag, startat en Facebook-sida. Tanken med denna sida är att vem som helst i föreningen skall kunna fråga vad som helst för att kunna öka trivseln i huset. Säg t ex att det är någon som skall ha hantverkare som väsnas då kan detta skrivas där med tidsangivelser, eller om någon skall vara borta över helgen och vill erbjuda sin parkering till någon annan som kanske får besök. Här kan det även vara bra att ställa frågor till styrelsen som är av allmän karaktär. För att gå med i gruppen söker du på ”Horisonten 1” när du är inloggad på Facebook, eller följer länken: https://www.facebook.com/groups/287620799027789/