Trevlig Sommar

Styrelsen tillönskar alla en härlig sommar.
Arbetsinsatsen på städdagen kan vi njuta av när vi kommer in via huvudingången till huset. Bra jobbat!
Du som känner för att rensa lite i rabatten är välkommen att göra det.
Vi försöker vattna och hålla rabatten i trim under sommaren.
Juli månad är avgiftsfri.
Just nu söker vi bygglov för inglasning av resterande balkonger med så kallat avrop.
Bygglovet kommer att gälla i fem år, men start av inglasning måste ske inom två år.
Vi använder Alnova systemet för inglasning då vi vill få ett enhetligt utseende på huset.
Kontakta styrelsen om du är intresserad av att glasa in din balkong.

Trevlig midsommar
Styrelsen