Hösten 2020

Städdagen
Städdagen som planerades till hösten 2020 blir inställd. Vi riskerar inte hälsan utan avvaktar till våren, då kommer även en container för grovsopor.

Cykelgarage
Vårt nya cykelgarage är på plats. I skrivande stund saknas lås i dörren, men det kommer snart att vara ordnat. Här hänger du din cykel om du inte cyklar så ofta.

Facebooksida ” Horisonten 1″
Ibland är mail inte det bästa sättet att kommunicera därför har vi, efter ett medlemsförslag, startat en Facebook-sida. Tanken med denna sida är att vem som helst i föreningen skall kunna fråga vad som helst för att kunna öka trivseln i huset. Säg att det är någon som skall ha hantverkare som väsnas så kan detta skrivas där med tidsangivelser. Om någon skall vara borta över helgen och vill erbjuda sin parkering till någon annan som kanske får besök. Här kan det även vara bra att ställa frågor till styrelsen som är av allmän karaktär. För att gå med i gruppen söker du på ” Horisonten 1” när du är inloggad på Facebook, eller följer länken: https://www.facebook.com/groups/287620799027789/

COMHEM
Viktig information från COMHEM, TV-kanaler och FM-radio upphör att sändas via TV-uttaget den 8 september 2020. För information om hur man går över till de digitala signalerna finns här: https://comhem.se/tv/digitalisering

Våra rabatter
En sak som vi i föreningen varit tacksamma för är de mycket välhållna växterna och rabatterna kring entrén. Fram tills nu har detta sköts på ett fantastiskt sätt av ett par eldsjälar som gärna vill lämna över stafettpinnen. Känner du att det skulle vara roligt att sköta om dessa växter samt få en liten budget för att detta, hör av dig till oss i styrelsen på: 1horisonten104@gmail.com.

Avgiftsfri månad

Sist men inte minst så är det beslutat att december blir hyresfri månad i år då föreningens ekonomi är fortsatt god.