Bo i bostadsrätt

Att bo i en Bostadsförening

Vad är en bostadsrättsförening?
Som innehavare av en andel i en bostadsförening eller en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening. Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid.

De flesta föreningar som finns i dag är bostadsrättsföreningar. Man räknar med att det finns ungefär 17.000 aktiva föreningar. Ca 7.000 av dem tillhör HSB eller Riksbyggen medan resterande 10.000 föreningar är privata fristående
föreningar. SBC har drygt 4.000 medlemsföreningar.

Av landets 4 miljoner bostäder är ungefär 700.000 bostadsrätter. Det betyder att nästan var femte svensk bor i en bostadsrättslägenhet. Vi vet också genom undersökningar att mer än 90 procent av svenskarna vill äga sin bostad.

Äger jag min lägenhet?
Som bostadsrättshavare äger du inte din lägenhet i juridisk mening. Det är
föreningen som är lagfaren ägare till både huset och marken.
Som bostadsrättshavare är du delägare och medlem i föreningen med nyttjanderätt till din lägenhet.
Du har rätt att inom ramen för stadgarnas bestämmelser göra förändringar
i lägenheten, hyra ut den eller belåna den.

Du har också rätt att fritt sälja din bostadsrätt eller andel till det pris som du kan
få ut på marknaden. Om du inte följer stadgarnas bestämmelser kan du bli uppsagd av föreningen och tvingas flytta.

Vem kontaktar jag?
Föreningens ansikte utåt är styrelsens ordförande som leder och sammankallar styrelsen. Till sin hjälp har han ofta en sekreterare som sköter protokollen och mycket av pappersarbetet. Förvaltar föreningen själv sin ekonomi finns det även en kassör som är ansvarig för bokföringen och in- och utbetalningarna.

Många föreningar har en vicevärd och dit vänder man sig med frågor och problem  som rör skötsel av fastigheten (vatten, el, TV-antenn, småreparationer och skador). Se skötsel av fastighet
Har föreningen en fastighetsskötare brukar man kontakta honom om småreparationer och städning.

Skall du göra någon reparation själv så fråga styrelsen om vilka hantverkare som föreningen brukar utnyttja.
Man kan också kontrollera priser genom att ringa runt till några olika hantverkare och jämföra.
Har du en allmän fråga om t ex gällande lagar och förordningar som berör
bostadsrätten, kontroll av stadgar, ekonomisk plan, lägenhetsförteckning eller medlemsförteckning – vänd dig till föreningens styrelse som i sin tur kan kontakta SBC.
Styrelsens mailadress 1horisonten104@gmail.com