Kall vår blev det

Redan inne i juni månad och solen lyser med sin frånvaro.
Den nya styrelsen har konstituerats och fortsätter det goda arbete som tidigare styrelse lagt grunden för. Just nu ser vi över de tjänster vi köper in som städning och liknande. Vi arbetar vidare med planteringen vid sophuset, hoppas få klart innan midsommar.
Hoppas ni har upptäckt att det går att pumpa sin cykel med tryckluft i vår cykelparkering.
Bra för både hälsa och miljö att vi använder våra cyklar, se dock till att använda hjälm.
Vi jobbar vidare med ”comhem” förslaget, detta diskuterades på årsmötet. När vi är i mål med ett förslag , kallar vi till extrastämma.
Nästa styrelsemöte är planerat till 20 augusti.
Styrelsen