Aktuellt just nu

Våren 2022
Nu verkar pandemin ha bedarrat något så vår årsstämma hölls ”fysiskt”, vi har fått leva med digitala möten de senaste åren, så nu var det extra roligt att vi kunde
hålla stämman den 18 maj på Delsjö Golfrestaurang
Ur årsberättelsen:
Vi är glada för att det läckage som vi haft mellan vån. 11 och 12 nu är åtgärdat.
Vi har att se fram emot en del målningsarbeten av räcken på våra balkonger, även lite uppsnyggning i entrén.
Ledlampor i garaget och även i trapphuset gör att vi kan spara el framöver.
Styrelsen fick en nya ledamot Martin Svensson och två nya suppleanter som är Monica Hermansson och Johan Rydfeldt
Avgående från styrelsen var Britt-Marie Jonsson (suppleant), Lennart Pihl (suppleant) och Roland Arvidsson (ledamot).

Valberedning består av Christina Svensson och Britt-Marie Jonsson

Hösten 2021

Hoppas ni alla fått njuta av den härliga sommaren!

Spolning av avlopp samt OVK är slutförda. Laddplatserna som har installerats under senare delen av augusti kommer snart att vara i bruk. För senaste uppdateringar, se vår facebooksida.

För de som vill ha möjlighet att utnyttja en laddplats kommer det vara möjligt så fort elen är inkopplad och systemet är igång. Kostnaden för att nyttja en laddplats är 1225:-/ månad. Där 800:- är för själva platsen, 200:- är för installation och 225:- är ett schablonbelopp för elen som förväntas förbrukas. Schablonbeloppet kan komma att justeras framgent baserat på förbrukning. För de som har laddplats idag kommer det nya beloppet att gälla från 1:a oktober 2021. OBS!! Du som står på laddplats med bil som inte behöver laddplats, du förväntas byta plats, när behov av laddplats uppstår, kontakta styrelsen.

Fredag den 25e september kommer vi att ha städdag i föreningen. Då kommer vi snygga till utsidan och så vi tar hand om vår fina fastighet. Det beräknas ta ca 2 timmar och därför samlas vi mellan 10.00 och 12.00, därefter bjuds det på lättare lunch för alla som varit med. I samband med detta kommer vi även rensa bland cyklarna i förrådet. Alla cyklar kommer att få en röd lapp på styret, se bifogad bild ”Märkning av cyklar”. Om denna INTE tas bort innan den 25e september kommer cykeln att hållas i karantän i 3 månader för att sedan auktioneras ut, eventuella intäkter går till välgörande ändamål. Mellan 24e september och 1a oktober kommer vi att ställa en container på gården där det är fritt fram att slänga allt utom miljöfarligt avfall, för detta hänvisar vi till ÅVC.

Våren 2021
Snart dags för årsstämma för Horisonten 1
27 maj 18.30 håller vi en digital stämma.
Inte heller i vår kan vi hålla en städdag och inte heller kommer vi att ordna med container.
Hoppas att hösten kan tillåta mer gemenskap så vi kan städa lite vid rabatter och garage.
Vill också uppmana till att inte slänga plasttråg eller annat plast i sopkärlen för kompost, det kostar föreningen onödiga pengar vilket innebär att vi kan behöva dra in avgiftsfri månad.
Var rädda om er , tvätta händer och håll avstånd.

Hösten 2020

Ibland är mail inte det bästa sättet att kommunicera därför har vi, efter ett medlemsförslag, startat en Facebook-sida. Tanken med denna sida är att vem som helst i föreningen skall kunna fråga vad som helst för att kunna öka trivseln i huset. Säg att det är någon som skall ha hantverkare som väsnas så kan detta skrivas där med tidsangivelser. Om någon skall vara borta över helgen och vill erbjuda sin parkering till någon annan som kanske får besök. Här kan det även vara bra att ställa frågor till styrelsen som är av allmän karaktär. För att gå med i gruppen söker du på ” Horisonten 1” när du är inloggad på Facebook, eller följer länken: https://www.facebook.com/groups/287620799027789/

COM HEM

Vi påminner om..
Viktig information från COMHEM, TV-kanaler och FM-radio upphör att sändas via TV-uttaget den 8 september 2020. För information om hur man går över till de digitala signalerna finns här: https://comhem.se/tv/digitalisering

Cykelgaraget
Nu är cykelgaraget på plats. Cyklar hänger på snurror. Tanken är att du som inte cyklar så ofta kan ha din cykel i det nya garaget. Låset monteras inom kort.

Avgiftsfri månad
Årets avgiftsfria månad blir december månad.

Våren 2020

 • Årsstämman hölls digitalt den 4 juni kl. 19.00.
  Styrelsen består nu av följande personer
  Sune Svensson, ledamot
  Roland Arvidsson, ledamot
  Britt-Marie Jonsson, ledamot
  Claes Gunnarsson, ledamot
  Thomas Grahn, ledamot
  Lennart Pihl, suppleant
  Dan Karlsson, suppleant
  Konstituerande möte hålls Tisd. 9 juni 2020 18.00
  Årsredovisningen för 2019 finns att läsa under fliken Årsberättelser.
 • Våren 2020 kommer vi inte att ha någon gemensam vårstädning, denna flyttas till hösten, då kommer även en container att finnas utanför entrén.
 • Styrelsen har tecknat avtal med Erik Falk för hjälp med tekniskt förvaltning. Vår grannförening H2 har anlitat honom under många år och han är väl bekant med vår fastighet.
 • Fastighetsservicen för vårt hus har blivit uppköpt av ett mindre fastighetsbolag som heter FM Service Göteborg AB. Leif och Russlan som idag sköter det löpande underhållet och städningen, kommer att fortsätta som anställda i det nya bolaget. Den information som vi har fått, indikerar inte några prishöjningar eller förändringar i dagsläget.
 • Valberedningen har satt igång sitt arbete och vi välkomnar alla som är intresserade av att medverka i styrelsearbetet att höra av sig. Att engagera sig i föreningen är ett jättebra sätt att lära sig mer om styrelsearbete och fastighetsfrågor. För den som är intresserad finns bra möjlighet att delta i utbildningar. 
 • OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) kommer att genomföras under 2020.
  Vi avvaktar Corona epedemin innan vi bestämmer tid för detta. I samband med OVK så kommer vi även att kontrollera om våra balkongräcken behöver målas, det ligger i vår 50-års plan.
  Vårt fläktsystem är tyvärr av modellen ”mindre bra” när det kommer till spisfläkten som flera upplever har ett svagt utsug. För bättre verkningsgrad är det viktigt att hålla insugsventilerna som sitter under elementen öppna samt rengöra fläkten regelbundet. Ett tips är också att öppna ett fönster lite på glänt så ökar draget i fläkten. Instruktion om radiatorerna finns under fliken lägenhetspärm
 • Utbildning i Hjärt-och Lungräddning, HLR, med vår typ av hjärtstartare, är planerade till den 26/2 och 11/3. Fulltecknat.

Hösten 2019

Vi påminner om att säkra upp ytterbalkongerna så att när höststormarna yr är det fint om alla saker som kan blåsa ner har säkrats.
Problem med comhem? Vi är några som tycker att uppkopplingen bryts av och till, ring Comhem för att förhoppningsvis få hjälp.
Cykelgarageutbyggnad kommer att ske till våren 2020, vi kommer att söka bygglov inom kort.
Hjärtstartare kommer att inhandlas och sätts upp i entrén. Utbildning kommer att ske , mer information om när och var kommer.

Sommaren 2019

Sommaren 2019 genomfördes en garagerenovering tillsammans med Horisonten 2.
Vi har fortsatt problem med läckage i garagetaket, vi fortsätter med AF för att se om det går att få åtgärdat.


Våren 2019

Radonmätningen avklarad
Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den en olägenhet för människors hälsa. Din bostadsrättsförening är ansvarig för att din bostad inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluften, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken. Bostadsrättsföreningen ska se till att radonhalterna är kontrollerade och stå för mätningar och eventuell radonsanering.

Vår mätning visar att vi ligger på ca.+/- 30 Bq/m3, högsta värdet mättes i trappuppgången +- 60Bq/m3
Över 200Bq/m3 är riktvärdet, högre värden än detta är ohälsosamt.

Årsstämma hölls den 16/5 kl.18.30 på Delsjö Golfklubb

Vi beslutade att inskaffa hjärtstartare, och att medlemmar bör delta i utbildning för hjärtstartaren.
Stämman beslutade att vi arbetar vidare med att utöka cykelgaraget.
Beslut om grillning – varken briketter eller kol får användas vid grillning på balkongerna. Dock får elgrill och gasol användas. Stor aktsamhet vid gasolanvändande, tänk på att våra balkonger blir mycket varma sommartid.

Lördag 25 maj kl.10:00 till ca 12:00 har vi gemensam städdag som avslutas med varmkorv.

En container för grovsopor kommer att vara uppställd vid entréplanen i samband med städdagen, för alla medlemmar att använda. Från 22 maj till 3 juni.

Comhem bredband. Efter uppgraderingen i höstas är vi flera som upplever att nätet är instabilt. Efter kontakt med deras kundservice i veckan så har de mätt insignalen i fastigheten och säger att den är ok. Om man har trådlöst WiFi så hänvisar de i första hand till tips enligt bifogad länk. Vi uppmanar alla som har problem med bredbandet och själva kontakta deras kundservice. Visar det sig att det är många som anmäler problem så kanske de behöver vidta någon annan åtgärd.

https://www.comhem.se/bredband/bredbandsskolan/segt-internet-losningar-pa-ditt-problem

 • Bokhyllan i entrén. Det är trevligt att många vill lämna böcker men det blir inte så kul när de inte får plats. Lämna därför inte mer böcker än vad det finns utrymme för.
 • Andra prylar så som barnspel, pussel eller liknande som du vill skänka vidare ska inte lämnas i hyllan. Det blir ganska skräpigt i vår entré om man dumpar saker och hoppas att någon annan ska ta hand om dem.
 • Det minsta man i så fall kan begära är att det framgår på en lapp att prylen eller blomman bortskänkes och om ingen har tagit hand om saken efter en vecka så får man hämta hem den igen.
 • Du som röker på balkongen, se till att ta hand om dina fimpar och lämna dem i soporna. En av våra medlemmar hörde av sig och berättade att någon slänger fimpar ut från sin balkong på baksidan av huset. Hela grässlänten är full med gamla fimpar och det ser verkligen inte trevligt ut. Dessutom skadligt för miljön så sluta genast med det. 
 • Det är inte tillåtet att grilla med briketter eller grillkol på balkongen.
 • Vad innebär det att bli medlem i en bostadsrättsförening och få tillgång till en lägenhet. Det kan du läsa mer om i en liten skrift ”Att bo i bostadsrätt” som du snart får i ditt postfack.
 • Under 2018 så planerades soprummet om med utbyte av kärl för att öka möjligheten att återvinna mer avfall och minska mängden restavfall som är mest kostsamt.
 • Under perioden sept-dec 2018 har vi minskat kostnaden för sophantering med ca 6 % jmf samma period 2017. Vi i styrelsen upplever också att det varit bättre ordning i soprummet och vi har sluppit extra kostnader för att forsla bort grovsopor som felaktigt ”dumpats” i soprummet. Tack till alla som sköter detta på ett bra sätt. 
 • Vid årsskiftet förhandlade styrelsen framgångsrikt om större delen av våra lån. Resultatet är en sänkning av vår årliga räntekostnader med ca 30% jmf tidigare räntekostnad. Det innebär ca 350 kkr i minskade kostnader per år under fem år framåt.
 • Föreningens stabila ekonomi innebär att juli månad 2019 kommer att vara avgiftsfri och hyresnivåerna bör kunna ligga oförändrade flera år framåt. 
 • Radonmätning har avslutats och rapport från den beräknas vi få i mars/april.
 • Hastigheten i nätverket för Comhem uppgraderades i oktober. Här kommer en påminnelse om att var och en själva måste ta kontakt med Comhem för att få tillgång till den högre hastigheten.
 • Styrelsen arbetar vidare med kvarstående problem i fastigheten som entreprenören (Af Bygg AB) är skyldiga att åtgärda men det går just nu väldigt trögt. Ett förslag till åtgärd som förhoppningsvis ska minska bruset i våra radiatorer är framtagen men sedan har det totalt tagit stopp i utförandet. Det frestar på tålamodet för oss alla.
 • Årsstämma planeras till början av maj. Finns det något som du tycker styrelsen ska arbeta med så kan du lämna en motion där du beskriver ditt ärende. Motioner till styrelsen ska skickas in senast den 31 mars. Det går bra via mejl eller brev.

 

Höst 2018

Nu är vårt nya avtal med Com hem igång. 250/50. Läs mer om detta under ”Lägenhetspärmen”. OBS! Var och en behöver ringa till com hem för att få igång det nya abonemanget, annars ligger det kvar som innan, dvs. ingen höjning av bredbandet sker med automatik. Kolla även om du behöver ny router när du pratar med com hem.
Vår fasad är nu åtgärdad – 10-års garantin, har utnyttjats.
Vi diskuterar nu kamerabevakning i garaget med H2.
Diskussion om grannsamverkan förs med våra grannhus.
Målning av garagegolv hör till nästa års aktiviteter, även målning av div. rör i garagetaket. Vi har fortsatt problem med garagetaket, vi anser att det finns läckage och för diskussion med byggherren om detta.
Mars 2018

Årsmötet 7 maj (2018) på Delsjöns Golfkrog. Kallelse skickas ut ca 3 veckor innan mötet.
• Gemensam städdag blir den 26 maj kl.11.00 – 13.00 Inga större åtgärder planeras. En container för grovsopor kommer att stå vid entréplan under den veckan för alla att nyttja.
• Nytt avtal är tecknat med Comhem som innebär betydligt högre hastighet i nätet från 181010.
• Spar miljön och förenkla din betalning av hyran genom autogiro eller e-faktura, se nedan info från www.SBC.se
• En uppmaning till samtliga att inte använda garageportarna för gångtrafik. Det släpper in mycket kall luft samt ökar risken för att obehöriga tar sig in i garaget.
• Vi kommer att genomföra en uppdatering av vår underhållsplan med hjälp av den konsult som har gjort den ursprungliga.
• Att måla våra fönsterbläck på utsidan är en av årets åtgärder. Vi tror emellertid att det inte behövs för samtliga lgh och vi kommer därför återkomma med en förfrågan om egenkontroll, för att bedöma behovet.
• Automatik för dörröppning är nu installerad på entrédörrarna samt på dörren till soprummet.
• Som väl alla har märkt pågår arbetet med att reparera och täta vårt entrétak.
• Samtliga borrhål till vårt bergvärmesystem är nu provtryckta och läckan som vi har haft i många år verkar nu vara åtgärdad. Det innebär att vi nu har nio fungerande borrhål. Det tionde är pluggat sedan många år och kommer så förbli.
• Till hösten planerar vi att genomföra radonmätning i hela fastigheten, vilket är ett lagkrav.
• Ny energideklaration kommer också att upprättas.
• Vi har äntligen fått igång webbsystemet som gör att vi själva kan administrerar vår porttelefon samt av- och påregistrering av nyckelbrickor.
• Trasiga termostatventiler på elementen är en fråga för föreningen och vår fastighetsskötare Leif Hansson har fått i uppgift att införskaffa reserver samt byta dessa vid behov. Kontakta honom direkt och du behöver hjälp med detta.
• Justering av pannan för att komma tillrätta med bruset i radiatorerna fortsätter.
• Grannsamverkan tillsammans med Horisonten 2. Inbjudan till möte med information kommer.
• GDPR – hantering av personuppgifter. SBC hanterar registrering av medlemmar för vår räkning och ett särskilt biträdesavtal kommer att tecknas med dem. Så här svarar SBC på frågan om hur de avser att hantera kraven i GDPR

Februari 2018
Brus i elementen, vi arbetar på att få ordning på våra brusande element, vi är tacksamma om ni svarar på den enkät som skickades ut.

Januari 2018
Gott Nytt År
Styrelsen har beslutat att gå på samma linje som de flesta Brf och hyresfastigheter att förbjuda grillning på balkongerna. Gasol är tillåtet, men då måste man följa säkerheten för förvaring av gasoltuber. Elgrill går också bra. Briketter och kolgrillning på balkonger är inte längre tillåtet.
Brandsäkerhet
Det är inte tillåtet att förvara däck eller annat löst på parkeringsplatserna i garaget.
dels är det stöldbegärligt, dels brandrisk.

Remotekontroll
Du som har remotekontroll måste anmäla till styrelsen om du inte har kontroll över var den finns. En försvunnen remotekontroll måste avprogrammeras, tyvärr förenat med kostnader för dig som har ansvaret för den.
Remotekontroll på vift kan ge oönskade personer tillgång till garaget och därmed till huset.
Naturligtvis ska remotekontroll återlämnas till styrelsen om du flyttar från huset.

Årsstämman  är detta år bestämt till 7 maj 18.30.

December 2017
Trevlig Advent, men tänk på brandsäkerheten runt levande ljus.
Det finns lediga parkeringsplatser i garaget, är du intresserad hör av dig till Britt-Marie i styrelsen.
Det finns bygglov för att glasa in balkonger, kolla med Britt-Marie i styrelsen.
Alla tillönskas en fridfull och skön jul.

Hösten 2017
Nu har vi fått bygglov för inglasning av balkonger.
Offert begär ni hos Alnova Balkongsystem, alnova@alnova.se
Kontakta Britt-Marie Jonsson/styrelsen för mer info.

Sommar 2017
Just nu ansöker vi om bygglov för inglasning av resterande balkonger.
Kontakta styrelsen om du är intresserad.
Juli månad är avgiftsfri.
Trevlig sommar

Våren 2017

STÄDDAGEN med lyckat resultat.
Hårt slit i tre timmar, men med förenade krafter åstadkom vi en fin rabatt till vänster om ingången.

STÄDDAG den 21 maj 10-13
I år ska vi gräva bort lite mer av buskaget som finns till vänster om ingången, vi hjälps åt med grävning och fyller sen på med sten.
Varm korv med bröd blir gott efteråt.

Vårstormarna är här, tänk på att inte ha lösa grejer som kan flyga ner från balkongerna.
Årets årsstämma (årsmöte) kommer att äga rum i maj.
Tid : Torsdag 11 maj, Kl. 19.00
Plats: Delsjöns Golfklubb
Bland annat behöver vi uppdatera våra stadgar, dessa ska beslutas om vid två på varandra följande möten.
Denna vår har vi upparbetat brandskyddet i huset. Det finns fler och bättre släckare i garaget. Alla våningar har fått tydligare markeringar på trappdörrarna.
Brandskyddsmannen påminner om att det är olämpligt att ha saker stående i våra gångar till lägenheterna, risk för att man kan ramla över dem om vi skulle bli tvungna att snabbt utrymma.

2016

Välkomna till Glögg och pepparkakor 10 dec. Kl. 13.00 i Entrén.
Styrelsen bjuder på glögg och pepparkakor.
Kom gärna förbi och prata med oss en stund och passa på att ställa frågor om huset och styrelsens uppdrag.

Adventstid 2016 Tänk på brandsäkerhet

 • Du har väl brandvarnare i din lägenhet! Denna/dessa ska sitta monterad i taket, dit rökutvecklingen når först.
 • Det är lämplig att ha som rutin att till advent kontrollera att brandvarnaren fungerar och att batterierna inte behöver bytas.
 • En pulverbrandsläckare på minst 6 kilo rekommenderas att ha i sitt hem
 • Brandfilt är ett bra och billigt komplement som kan möjliggöra att du snabbt lyckas släcka en mindre brandhärd.
 • Våningsplan, gångar och trapphus ska hållas fria från dörrmattor, vagnar etc som kan utgöra brandrisk samt försvåra eventuell utrymning i händelse av brand.

Information från styrelsen 2016-11-27

 • Styrelsen har låtit göra en utredning gällande möjligheten att byta ut nuvarande köksfläktar till alliancefläktar med motordrift. Dessvärre visar utredningen att vårt fläktsystem inte lämpar sig för detta. Risken för att matlukt ska sprida sig till grannar och trapphus är påtaglig och därför inte att rekommendera. I nuläget finns det inte någon bra lösning att öka luftflödet i köksfläktarna utan risk för att det blir andra negativa följdverkningar. Vi får med andra ord leva vidare med nuvarande lösning, vilket innebär att det inte är tillåtet för någon att själv montera in en motordriven köksfläkt.
 • Gångarna utanför våra källarförråd ska hållas fria. Om man inte har tillräcklig plats i sitt förråd så är det inte ok att sätta lådor etc utanför. Styrelsen har rätt att, utan föregående information, tillse att grejor som hamnat utanför förråden kasseras.
 • Likaså gäller att man inte får använda sin garageplats eller intill liggande utrymme för förvaring av bildäck etc.  Allt löst liggande material i garaget utgör en brandrisk och gällande däcken så är det också risk för att dessa blir stulna, vilket har inträffat tidigare.
 • Vi rekommenderar alla att byta ut sina spottar till leadlampor. Dessa drar betydligt mindre el och blir inte heller varma

Information från styrelsen 2016-08-18

 • Snart dags att byta batterier i våra remotekontroller.
  Du behöver två stycken CR 2025 (3V) batterier.
  Skruva loss baksidan (tre skruvar) Kanske behövs en pincett för att få ut batterierna, viktigt att lägga in de nya batterierna rätt väg, båda med ”text/+” uppåt.
 • Årsmötet den 12/5 förflöt enligt planering. Vi var 34 medlemmar som efter genomgång av ordinarie dagordning bjöds på en mycket god buffé. Birgitta Bellman avgick ut styrelsen och som suppleant invaldes Sune Svensson. Bifogar kontaktuppgifter för den nya styrelsen.
 • Föreningens ekonomi är fortsatt god och därför har styrelsen beslutat att vi också i år har hyresfri månad i juli. Vi kommer också att göra en extra amortering på lånen med 250 kkr.
 • Städdag genomfördes den 21 maj med stort deltagande. Förutom sopning av diverse utrymmen och gårdsentrén så grävdes sanden på lekplatsen om. Därefter hade vi auktion på de cyklar som blev över från förra årets städning. Totalt har fem cyklar blivit sålda och 2 850 kronor kommer att sättas in på Barncancerfonden. Kvarvarande cyklar kommer  transporteras bort.
 • Just nu finns det två lediga bilplatser i garaget
 • Byte av batterier i våra brandvarnare är beställt.
 • Låsen till våra lgh dörrar kan vara kärva. Genom vår fastighetsservice så smörjs dessa en gång om året, senast i april. Får du ändå problem med låset så ber vi dig kontakta Aspeliden direkt, se tfn och mejl på anslaget i entrén.
 • Vi har genomfört fönsterputsning av våra fönster in/utsida i korridorerna på varje våningsplan.
 • Målning av entrédörren är beställd
 • Förbättringsmålning av alla våningsplan är också beställd. Vi återkommer med information om när det jobbet kommer att starta.

ÅRSSTÄMMA
Torsdag 12 maj, Delsjö Golfklubb, OBS!!!  18.30

COM HEM
Comhem
har i sitt erbjudande till alla medlemmar skickat med 3 mån fri VIASAT. Det gäller till den sista mars. Denna tjänst måste avbeställas. Avbeställ hos Comhem.

Sälarna vid entrén
Brandmyndigheten har informerat styrelsen om att sälarna vi har för att hindra bilar att parkera framför huset måste avlägsnas, de står i vägen för stegbilen vid ev. evakuering.


Trångt i cykelhuset
Slutligen så uppmanar vi återigen dig som har cykel i förrådet men inte använder den så ofta, att hänga upp den på cykelkarusellen. Du som låst fast sin dam- och barncykel i gallergrinden, där den stått sedan tidigt i höstas, ber vi förflytta båda cyklarna. De står i vägen för andra samt hindrar inpassering till maskinutrymmet.

Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas torsdag den 12 maj kl.18.30 på Delsjö Golfkrog.
OBS!!! Tiden är 18.30
Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast 11 april.

Vårens städdag 21 maj 10-13
Gemensam städdag är planerad till den lördag den 21 maj kl.10.00-13.00.
Då kommer även en container för grovsopor att finnas på plats.
Cycklar som just nu står på en parkering i garaget, kommer att auktioneras ut till de som är intresserade. Pengarna skänks till välgörande ändamål.
Cycklar som inte säljs kommer att forslas bort.

Ordningen i soprummet
Det har varit lite sämre ordning i soprummet efter julen. Är kärlen fulla så får man inte lägga på golvet. Blir kärlen överfulla så kan inte sophämtarna hantera kärlen, och vi måste med hjälp av Leif (extra kostnader) hantera detta. Har du möjlighet så släng soporna nere vid Ostkupans sophantering, när våra egna kärl är fulla. För allas trevnad.

Snö i mängder
Inte lätt att få plats med så mycket snö. Om någon tycker att det vore kul att skotta lite i snöhögarna så finns det snöskyffel i garaget i den lilla tillbyggnaden för garagesopmaskinen. Snöhanteringen sköts av vår fastighetsskötare.

Com hem avtalet börjar gälla från 1 januari. Information har mailats ut och finns också vid postlådorna.

COM hem avtal
Vid extra insatt stämma så beslutades att gå vidare med nytt avtal med Com Hem.
Mer information kommer. Avtalet tecknas från 1/1 2016.

Ny plantering vid sophuset
Vi arbetar med att förbättra utseendet framför huset, därav den nya planteringen framför sophuset. Där kommer jorden att täckas med sjösten. Vi vill dock också värna om de humlor som byggt bo under vår Mangnolia, vi hoppas att de ska trivas i sin nya omgivning.

20150709_165853
20150709_173100

Lite kort information gällande inglasning av balkonger.

Vi har tills nu haft ett bygglov för inglasning av balkonger som har gällt samtliga lägenheter för både H1 och H2. Det bygglovet har nu gått ut och det går inte att förlänga eller begära ett nytt för hela fastigheten.

Den som nu önskar inglasa sin balkong måste fortsättningsvis själv söka eget bygglov, se länken nedan. Fortfarande gäller enhetlighet i utförandet och att det ska finnas ett godkännande från styrelsen. Inglasning beställs från www.Alnova.se
Nedan finns en länk:

http://goteborg.se/wps/wcm/connect/5499a868-ee5f-4c61-9a48-1b5231399026/Ans%C3%B6kan+bygg%C3%A4rende+2015.pdf?MOD=AJPERE

Städdagen
På städdagen flyttades ett antal cyklar ner till garaget, dessa cyklar saknade märkning enligt det påbud som styrelsen hade skickat ut information om. Cyklarna kommer att avyttras inom två månader.
Under städdagen så har vi rensat bort buskarna som fanns vid soprummet, dessa kommer snart att ersättas med lite mer blommande perenner och sten.
Tack alla som hjälpte till.

Remotekontroll
Vi har någon remote kontroll kvar till garaget. Kontakta Britt-Marie Jonsson  Tel :
031- 7334693 eller bmjhorn@telia.com.
Remotekontroller lämnas tillbaka vid avflyttning från lägenhet i Horisonten 1.