Viktig information från Styrelsen

HÖSTEN 2021

Höstens städdag blir av och det blir 25 september 10-12. Därefter lätt lunch och passa på att bekanta dig med dina grannar.
Från den 24 sept till 1 oktober har vi en container utanför huvudingången- för grovsopor men inte miljöfarligt avfall (målarburkar, kylskåp, och liknande får ej slängas här)

VÅREN 2021
Årsstämma hålls i maj . 27 maj 18.30 , även i år blir det en digital stämma.
Ingen städdag i vår på grund av pandemin. Ingen container heller.
Elförbrukningen har minskat något sedan vi drog ner värmen i garaget.

HÖSTEN 2020
Cykelgaraget är på plats, du som inte cyklar så ofta kan hänga upp din cykel här.
Avgiftsfri månad infaller december månad 2020.
Vi avvaktar med städdag till våren 2021, förhoppningsvis så har problemen med Coronaviruset bedarrat så att vi vågar träffas igen. Ingen container i höst.

 

Våren 2020
Årsstämma 2020 kommer att hållas digitalt
med anledning av Corona epedemin.
Årsstämman hålls den 4 juni Kl. 19.00
En länk skickas per mail samma dag. Ev. fullmakt får läggas i vårt postfack senast den 8 maj, den behöver förutom namn även innehålla e-post adress.
Dokument till stämman skickas ut per e-mail den 11 maj.

 

Bygglov för cykelgarage är klart. Vi kommer att inleda arbetet inom kort..

COM HEM INFO

Vi planerade en övergång från analoga kanaler till helt digitala under våren 2020 men detta skjuts upp på grund av Coronaviruset (COVID-19) till den 8 september 2020.

Alla som bor i ett Com Hem-hus kan dock redan nu gå över till digitala sändningar. Det görs oftast genom att ändra inställningar på tv:n eller med en enkel kanalsökning. Du kan också registrera ett konto på Comhem Play för att se de flesta digitala kanaler på mobilen, surfplattan och datorn.

Fler tillfälliga nyhetskanaler
Vi har även gjort det möjligt för alla som tittar digitalt att tillfälligt se kanalerna BBC World NewsCNNExpressen TV och Al Jazeera English, för ökad tillgång till lokala och globala nyheter.

2019 oktober

Här följer lite information om vad styrelsen arbetar med just nu.

Stämman beslutade att vi skulle införskaffa en hjärtstartare och styrelsen har begärt in anbud från ett flertal leverantörer och analyserat dessa samt fattat beslut om leverantör.

Beställning är gjord inkl 2 utbildningstillfällen. Hjärtstartaren är tvåspråkig, Svenska och Engelska.

Vi återkommer senare med tid och plats för utbildningen.

Stämman beslutade även om en utbyggnad av cykelgaraget, ritningar är framme och vi har begärt in grannfastigheternas godkännande för att sedan ansöka om bygglov.

Radonmätningen är avslutad och vi har inga förhöjda värden någonstans i huset utan alla värden är låga.

För dom som inte fått sina fönsterbleck målade så kommer detta att ske till våren då vädret är bättre och vi får ett bättre resultat.

Föreningens ekonomi är fortsatt god och vi ligger för närvarande på ett bättre resultat än budgeterat.

Hälsningar

Styrelsen i Brf Horisonten 1

2019 juli
Renovering av vårt garagegolv sö 7 juli till lö 14 juli
Vi får låna platser på Wallenstams byggområde, längst ner på byggområdet där det även står några baracker.
Asfalterade ytor runt våra hus på Smörgatan, samt förskolans platser, dessa är markerade platser mitt emot garageinfarten.

2019 januari

Radonmätning pågår, vi har dosor placerade i olika lägenheter i huset, redovisning under våren och resultat längre fram under året.

 • Årsstämma kommer att hållas den 16/5 kl.18.30 på Delsjö Golfklubb

Det finns en ledig parkering i garaget – kontakta bmjhorn@telia.com
Det finns även remotekontroller till garageporten. 525 kr .

Termostatventiler
Trasiga termostatventiler på elementen är en fråga för föreningen och vår fastighetsskötare Leif Hansson har fått i uppgift att införskaffa reserver samt byta dessa vid behov. Kontakta honom direkt och du behöver hjälp med detta.

Städning

 Entréplanet ska städas två gånger per vecka. Övriga plan en ggr per vecka.

 

Soprummet

Vi har beställt ett extra kärl för matavfall för kompostering. Sopsorteringen fungerar nu så pass bra att vi kommer att minska ner antalet kärl för restavfall (gröna) från tre till två stycken. Restavfallet är absolut dyras i hanteringen och därför känns det bra både för ekonomin i föreningen och för miljön att vi nu kan göra den här åtgärden.

 

Grillning på balkonger

Styrelsen har beslutat att det inte längre är tillåtet att grilla med kol/briketter (öppen eld) på våra balkonger. Gasol är tillåtet men då i enlighet med bifogad instruktion max 5 liters gasolbehållare.
Info om förvaring gasolbehållare

Radonmätning

Radonmätning har enligt lag genomförts i huset. Resultat föreligger i april 2019.

 

Byggfrågor

  • Besiktning och byte av fogar på samtliga yttre fasader är nu genomfört. Vi bekostar besiktningen och AF Bygg AB bekostar åtgärderna. Nu ska vi förhoppningsvis slippa problem med inträngning av fukt under de kommande 10 åren.
  • Problemet med vibration och missljud i vår värmeanläggning tror vi nu också är åtgärdat och samtliga tre elpatroner är driftsatta. Vi har förhoppning om att detta också kan minska brusljud i radiatorerna  i lägenheterna. Vi ber därför samtliga att kontrollera detta genom att vrida upp era termostater till max. Blir det då brusljud i något av dina element ber jag dig återrapportera det till mig.
  • Som vi tidigare meddelat pågår arbete i entrén för att åtgärda vatteninträngning.
  • Vi kommer att genomföra en förnyad provtryckning av borrhålen till bergvärmeanläggningen där vi har problem med läckage. För att kunna göra detta på ett tillförlitligt sätt så kommer entreprenören att stänga av vår värmeanläggning under två dagar. Förmodligen sker detta i nästa vecka och det kan då innebära att temperaturen på varmvattnet sjunker. Förhoppningsvis ska det inte blir några större problem för oss boende.
 •  

Övrigt

  • Vi har förhandlat nytt avtal med Comhem som innebär att vi till en mycket rimligt kostnadsökning kommer att öka bredbandskapaciten till 250/50 Mbit/s. Start någon gång efter sommaren.
 •  
 •  
 • Vi kommer att tillsammans med styrelsen för Horisonten 2, undersöka möjligheterna att gå med i ”Grannsamverkan”

Hälsningar

Styrelsen Brf H1

Annelie